ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
Lamphun Juvenile And Family Court

ก-

ก+

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Promoting Judicial Integrity through Digital Transformation” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการไกล่เกลี่ยออนไลน์ แก่บุคลากรในหน่วยงาน” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Digital Justice In Estonia” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรม “การให้คำปรึกษาเพื่อการจัดการภาวะเสพติด สำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล”
เมนู

image
image
image
image

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image